ཟླ་12ཚེས་16བོད་ཀྱི་གསང་སྒྲུང་ཞེས་པའི་ནང་ལོ་རྒྱུས་ལ་བརྩི་འཇོག་བྱས་ནས་དངོས་ཡོད་སྣང་ཚུལ་མངོན་པ་བྱས་ཡོད་པ།

བོད་ལྗོངས་བརྙན་འཕྲིན་ལས་ཁུངས།

| 2014-12-18 00:17:15

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རླུང་ཁམས་ཆེ་མོ

བརྙན་མཐོང་།