གཟའ་འཁོར་རེའི་གཟའ་སྤེན་པར་ལྷ་མོ་བལྟ་རྒྱུ་ཡོད་པ།

བོད་ལྗོངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར་།

| 2019-05-24 16:52:45

QQ截图20190522104711.png

ཟླ་5ཚེས་18ཉིན། ལྷ་མོའི་འཁྲབ་སྟོན་དུས་ཚིགས་ཀྱི་བྱེད་སྒོ་ལྷ་སར་འགོ་ཚུགས་པ་དང་།  ཟླ་5ཚེས་18ཉིན་ནས་ཟླ་7པའི་ཟླ་མཇུག་བར།  གཟའ་འཁོར་རེའི་གཟའ་སྤེན་པར་དམངས་ཁྲོད་ལྷ་མོ་ཚོགས་པས་ལྷ་སའི་རྫོང་རྒྱབ་ཀླུ་ཁང་དུ་སྤྱི་ཕན་འཁྲབ་སྟོན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང་།  འདི་ནི་རྫོང་རྒྱབ་ཀླུ་ཁང་དུ་ལྷ་མོ་འཁྲབ་བཞིན་པ།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རླུང་ཁམས་ཆེ་མོ

བརྙན་མཐོང་།