ཐོག་མའི་བསམ་འདུན་མ་བརྗེད་པར་དམག་དཔུང་སྟོབས་ཆེར་གཏོང་བའི་ལས་ལ་གཞོལ།

བོད་ལྗོངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར།

| 2018-10-12 11:19:15


QQ截图20181012110121.png

འདི་ལོ་ཚུན་གཞིས་རྩེ་ཡན་ལག་དམག་ཁུལ་ཁང་དུ“གསར་བརྗེའི་ས་བོན་རྒྱུན་འཛིན་བྱས་ཏེ་དམག་དཔུང་སྟོབས་ཆེར་གཏོང་བའི་འགན་ལྕི་འཁུར”ཞེས་པའི་བརྗོད་དོན་གཙོ་བོའི་སློབ་གསོའི་བྱེད་སྒོར་དམ་འཛིན་ཞིབ་ཕྲ་དང་དམ་འཛིན་ཏན་ཏིག་བྱས་ཏེ་དཔོན་དམག་ཚོས་སྔོན་བྱོན་པར་མིག་དཔེ་བལྟས་ནས་དམག་དཔུང་སྟོབས་ཆེར་གཏོང་བའི་དཔོན་དམག་ཚོའི་འོས་འགན་སྒྲུབ་སེམས་སྔར་བས་ཆེ་རུ་བཏང་ཞིང་། འདི་ནི་གཞིས་རྩེ་ཡན་ལག་དམག་ཁུལ་ཁང་གིས་བོད་དུ་སླེབས་མ་ཐག་པའི་དམག་མི་གསར་པ་སྒྲིག་འཛུགས་བྱས་ཏེ་དམག་དཔུང་གི་ལོ་རྒྱུས་འགྲེམས་སྟོན་ཁང་དུ་ལྟ་སྐོར་བྱེད་པ།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རླུང་ཁམས་ཆེ་མོ

བརྙན་མཐོང་།