རྫ་ཡུལ་རྫོང་གིས་2014ལོའི་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་མི་འཚོ་སྡོད་ཁོར་ཡུག་བཅོས་སྒྲིག་རྣམ་གྲངས་སྐྲུན་འགོ་བཙུགས་པ།

ང་་ད་་གསར་འར་་གས།

| 2014-12-18 00:15:19

རྫ་ཡུལ་རྫོང་གིས་2014ལོའི་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་མི་འཚོ་སྡོད་ཁོར་ཡུག་བཅོས་སྒྲིག་རྣམ་གྲངས་སྐྲུན་འགོ་བཙུགས་པ་དང་རྣམ་གྲངས་དེར་བསྡོམས་མ་དངུལ་སྒོར་ཁྲི་3793.35བཏང་ཡོད་པ་རེད།འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་ནང་དོན་ལ་སྲིད་འཛིན་གྲོང་ཚོ་29ཡི་འགྲོ་ལམ་མཁྲེགས་འགྱུར་དང་།བཙོག་ཆུ་བཅོས་སྒྲིག་མ་ལག་འཛུགས་སྐྲུན།ཕྱོགས་བསྡུས་ལུས་རྩལ་སྒྲིག་ཆས་འཛུགས་སྐྲུན།མེ་ཟོན་སྒྲིག་ཆས་འཛུགས་སྐྲུན་སོགས་9ཚུད་ཡོད་པ་དེ་དག་སྔོན་རྩིས་ལྟར་ན་2014ལོའི་ལོ་མཇུག་ཏུ་ལེགས་གྲུབ་ཟིན་རྒྱུ་རེད།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རླུང་ཁམས་ཆེ་མོ

བརྙན་མཐོང་།