ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་བྱིས་པའི་ཕན་བདེ་ཁང་འཛུགས་སྐྲུན་བདེ་བླག་བྱུང་བ།

ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་དྲ་བ།

| 2015-08-05 10:13:40

ཆབ་མདོ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་བྱིས་པའི་ཕན་བདེ་ཁང་ལ་(ཁང་དང་པོ)ཁྱོན་མ་དངུལ་སྒོར་ཁྲི་8400བཏང་བ་དང་། སྤྱིའི་འཛུགས་སྐྲུན་རྒྱ་ཁྱོན་སྨི་གྲུ་ཞི་མ་ཁྲི་2ཡོད་ཅིང་། མིག་སྔར་ལས་གྲྭ་གཙོ་བོ་ལེགས་གྲུབ་བྱུང་ནས་མཛེས་བཟོའི་ལས་གྲྭའི་དུས་རིམ་ལ་སླེབས་ཤིང་། ཚོད་དཔག་བྱས་ན་ཟླ་8ཚེས་20ཉིན་གྱི་གོང་དུ་རྩིས་སྤྲད་ནས་བེད་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུ་རེད། གྲོང་ཁྱེར་དེའི་བྱིས་པའི་ཕན་བདེ་ཁང་ལ(ཁང་གཉིས་པ)ཁྱོན་མ་དངུལ་སྒོར་ཁྲི་8304བཏང་བ་རེད།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རླུང་ཁམས་ཆེ་མོ

བརྙན་མཐོང་།