གུ་གེའི་རིག་གནས་བཤམས་སྟོན་ཁང་སང་ལོའི་སྤྱི་ཟླ་བརྒྱད་པར་བསྐྲུན་ཟིན་རྒྱུ།

ཀྲུང་གོའི་བོད་ལྗོངས་དྲ་བ།

| 2014-12-18 00:15:18

 གསར་འགོད་པས་བོད་ལྗོངས་མངའ་རིས་ས་ཁུལ་རྩ་མདའ་རྫོང་སྲིད་གཞུང་ནས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར།རིག་དངོས་སྲུང་སྐྱོབ་དང་རིག་གནས་རྒྱུན་འཛིན་ལ་ཤུགས་སྣོན་བྱེད་ཆེད།རྩ་མདའ་རྫོང་གིས་གུ་གེའི་རིག་གནས་བཤམས་སྟོན་ཁང་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་།ལས་གྲྭ་དེར་ཁྱོན་སྒོར་ཁྲི1270མ་འཇོག་བྱས་ཡོད་ལ།ས་ཆའི་རྒྱ་ཁྱོན་སྨི་ངོས་སྙོམས་གྲུ་ཞི་མ2300ཡོད་པ་རེད།སྔོན་རྩིས་བྱས་པར་སང་ལོའི་སྤྱི་ཟླ་བརྒྱད་པར་སྐྲུན་ཟིན་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད།    རྩ་མདའ་རྫོང་གི་རྒྱུན་ལས་ཧྲུའུ་ཅི་གཞོན་པ་སུན་ཁྲེང་ཝེ་ཡིས་ངོ་སྤྲོད་གནང་བར།མིག་སྔར།གུ་གེའི་རིག་གནས་བཤམས་སྟོན་ཁང་གི་འཛུགས་སྐྲུན་མ་དངུལ་ཆ་ཚང་བྱུང་བ་དང་།ཧོ་པེ་བོད་སྐྱོར་གྱིས་མ་དངུལ་བཏང་ནས་རོགས་སྐྱོར་བྱས་ཡོད་པ་རེད།བཤམས་སྟོན་ཁང་གི་འཆར་འགོད་ལས་དོན་ཡང་ལེགས་གྲུབ་ཟིན་ཚར་བ་དང་།གཙོ་བོ་བྱེད་སྒོའི་བཤམས་སྟོན་ཁང་དང་།རིག་དངོས་བཤམས་སྟོན་ཁང་གཉིས་ཡོད་པ་རེད།བྱེད་སྒོའི་བཤམས་སྟོན་ཁང་དེ་གུ་གེའི་རིག་གནས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་པར་ལེན་འགྲེམ་སྟོན་དང་།རི་མོའི་འགྲེམ་སྟོན་སོགས་འགྲེམ་སྟོན་བྱེད་ཡུལ་དུ་སྤྱོད་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་།རིག་དངོས་བཤམས་སྟོན་ཁང་དེ་དམངས་ཁྲོད་དང་དགོན་སྡེ་ཁག་ཏུ་ཁ་ཐོར་ལུས་པའི་གུ་གེའི་རྗེས་ཤུལ་ལས་ཐོན་པའི་རིག་དངོས་རྣམས་བསྡུ་རུབ་བྱས་ནས་རིགས་དབྱེ་ཏེ།འཛམ་གླིང་གི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་ལམ་དུ་སྟོན་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད།    རྩ་མདའ་རྫོང་རིག་དངོས་ཅུས་ཀྱི་ཅུས་ཀྲང་བློ་བཟང་གིས༼་རྩ་མདའ་རྫོང་གིས་བསྡོམས་རྩིས་བྱས་པའི་རིག་དངོས4000ལྷག་ཡོད་པ་དང་།མང་ཆེ་བ་དམངས་ཁྲོད་དང་དེ་བཞིན་རྫོང་ནང་གི་དགོན་སྡེ་ཁག་ཏུ་ཁ་གཏོར་དུ་ལུས་ཡོད།གུ་གེའི་རིག་གནས་བཤམས་སྟོན་ཁང་དེ་སྐྲུན་ཚར་རྗེས།རྩ་ཆེའི་རིག་དངོས་རྣམས་མཉམ་འཇོག་ཐོག་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པས།རྩ་མདའ་རྫོང་གི་རིག་དངོས་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ལས་དོན་དང་གུ་གེའི་རིག་གནས་ཤུལ་བཞག་རྒྱུན་འཛིན་བྱེད་རྒྱུར་ནུས་པ་གལ་ཆེན་ཐོན་ཐུབ་རྒྱུ་རེད༽ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།

གུ་གེ་རྒྱལ་རབས་ནི་སྤྱི་ལོའི་དུས་རབས་བཅུ་པའི་ནང་སྐྲུན་པ་དང་།བཙན་པོའི་རྒྱལ་རབས་ཁ་ཐོར་རྗེས།ནང་ཆོས་འཕེལ་རྒྱས་དང་དར་རྒྱས་འགྲོ་བའི་དུས་མཚམས་ཞིག་ཡིན་པ་རེད།རྩ་མདའ་རྫོང་ནང་ཁོངས་ཀྱི་གུ་གེ་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་རྗེས་ཤུལ་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་རིག་དངོས་ནི་ད་ཆ་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་དང་ལོ་རྒྱུས་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་པའི་རྩ་ཆེའི་ཤུག་བཞག་ཡིན་པ་རེད།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རླུང་ཁམས་ཆེ་མོ

བརྙན་མཐོང་།